Více informací

Spokojení uživatelé

Zkušební stanice Nechanice
Zkušební stanice Nechanice

Technologie

Wheat

1000 zrn za 10 sekund

Kompletní zpracování, tedy: analýza v IMMAG Boxu, výpočet HTZ a automatické uložení dat. Tato metoda představuje nejrychlejší způsob stanovení počtu semen. Rychlost měření v reálných podmínkách ZZS Kujavy je nejméně 30 vzorků za hodinu včetně manipulace, vážení a kategorizace.
Wheat

Vysoká přesnost

Způsob vyhodnocení HTZ s využitím obrazové analýzy garantuje přesnost hodnocení nejméně 97 %, což umožňuje vysoce přesnou analýzu při zachování maximální rychlosti zpracování vzorku. Díky inteligentnímu přístupu dokáže IMMAG Box rozlišovat mezi zrnem a nečistotami (např. posklizňovými zbytky) což přispívá k přesnosti postupu.
Wheat

Na první pokus

Způsob vyhodnocení HTZ pomocí IMMAG Box systému je snadný a intuitivní, aplikace poskytuje uživatelsky příjemné prostředí. Na práci s IMMAG Box systémem není třeba žádné speciální školení, po krátkém seznámení budete okamžitě schopni system naplno využít.
K zařízení je možné připojit čtečku čárových/QR kódů pro automatický záznam identifikátorů vzorku, podobně lze přidat přesnou váhu.
Wheat

Univerzální obrazová analýza

IMMAG Box využívá standardizovaného snímacího zařízení a automatické obrazové analýzy. Data každého uživatele jsou zabezpečená na samostatném účtu, chráněna proti zneužití a přístupná z jakéhokoli zařízení. Systém je navržen jako univerzální zařízení a kromě aplikace pro analýzu HTZ jsou ve vývoji další nástroje umožňující analyzovat rostlinný materiál: barva semen, velikost semen, analýza fotosynteticky aktivní plochy mladých rostlin, analýza velikosti kořenů apod.

Ukázka

IMMAG Box Ukázka analýzy obrazu no. 1 Ukázka analýzy obrazu no. 2 Tabulka výsledků Distribuce délky zrn Distribuce délky zrn

O nás

Vyvinuto Českou společností IMMAG Solutions, IMMAG Box přináší revoluci do zemědělského výzkumu.

Kontakt